ЕАСВ на AIDS 2020 (Международная конференция по СПИДу)

https://harmreductioneurasia.org/ru/easv-na-aids2020/